Dansk på IA Sprogs kvindehold

Kvindehold på Sprogcenter IA Motivation og tryghed. IA Sprogs kvindehold er et Danskuddannelse 1 og 2-tilbud kun for kvinder med ingen eller kun få års skolegang i hjemlandet.
Undervisningen foregår i et tempo, så alle på holdet kan følge med. Kvinderne har lejlighed til at tale om problemer og stille     spørgsmål – også om personlige ting.

På kvindeholdet får kursisterne:
▪ Motivation til at lære
▪ Tryghed og tro på sig selv
▪ Mulighed for at kunne bruge dansk i dagligdagen
▪ Mulighed for at kunne følge med i børnenes skolegang

Valg af emner og den daglige undervisning er relevant og vedkommende, så kursisterne bliver bedre i stand til at klare dagligdagen i det danske samfund.