Skolegade

Det er sjovt at lære dansk! En humoristisk sæbeopera om dansk hverdagsliv og en programpakke med motiverende opgaver, der træner de vigtige sprogfunktioner: Det er kernen i IA Sprogs Skolegade-koncept.

Skolegade-materialet, som består af film, lærebog og IT-programmer, er det mest omfattende materiale i dansk som fremmedsprog herhjemme.

IA anvender Skolegade-systemet både i almindelig holdundervisning, computerstøttet værkstedsundervisning og i fjernundervisning – herunder online-undervisning.

Skolegade-materialet kan anvendes på flere niveauer og er brugbart inden for forskellige metodemæssige tilgange. I systemet er indbygget forskellige evalueringsredskaber, der giver kursisten mulighed for selv at rette sit arbejde.
Skolegade-materialet er oversat til en række sprog, blandt andre engelsk, tyrkisk, tysk, fransk, spansk, somali og polsk.

En kursist på Sprogcenter IA - 2

Vil du med en tur i Skolegade?
Mød Annie, Fatma, Adam, Rikke, Kurt og mange andre fra IA’s undervisningsfilm: