Effektivt dansk med IT

IT - et effektiv redskab i undervisningenFleksibelt og individuelt. IA Sprog har en lang tradition for udnytte den teknologiske udvikling og inddrage nye værktøjer i undervisningen. Siden slutningen af 80′erne har IA haft særligt fokus på IT og multimediers muligheder for at gøre undervisningen effektiv og målrettet.

IT i kombination
Størsteparten af skolens afdelinger anvender IT-støttet undervisning i kombination med almindelig holdundervisning. IT gør undervisningen fleksibel, fordi kursisten kan arbejde med stoffet, når hun eller han har tid og i det tempo, der passer. Samtidig giver IT også mulighed for at arbejde med stoffet i flere sværhedsgrader.

Forskellige undervisningsværktøjer er optimale i forskellige situationer. På nogle punkter er almindelig ”gammeldags” klasseundervisning computeren overlegen, f.eks. når der trænes almindelig konversation. På andre punkter har IT-løsninger deres fortrin, f.eks. når det gælder forklaringer og instrukser, som kan gives i specialiseret form og på kursisternes eget sprog.

IA Sprog har gennem mange år udviklet egne undervisningsprogrammer, først og fremmest Skolegade-konceptet, som du kan læse om nedenfor. Programmerne bliver hele tiden optimeret og og nye bliver udviklet inden for IT-støttet danskundervisning.

Det er sjovt at lære dansk! En humoristisk sæbeopera om dansk hverdagsliv og en programpakke med motiverende opgaver, der træner de vigtige sprogfunktioner: Det er kernen i IA Sprogs Skolegade-koncept.

Skolegade-materialet, som består af film, lærebog og IT-programmer, er det mest omfattende materiale i dansk som fremmedsprog herhjemme.

IA anvender Skolegade-systemet både i almindelig holdundervisning, computerstøttet værkstedsundervisning og i fjernundervisning – herunder online-undervisning.

Skolegade-materialet kan anvendes på flere niveauer og er brugbart inden for forskellige metodemæssige tilgange. I systemet er indbygget forskellige evalueringsredskaber, der giver kursisten mulighed for selv at rette sit arbejde.
Skolegade-materialet er oversat til en række sprog, blandt andre engelsk, tyrkisk, tysk, fransk, spansk, somali og polsk.