Intro-dansk på IA Sprog

IA Sprog tilbyder Intro-dansk.
Intro-dansk, som nu hedder Arbejdsmarkedsrettet Dansk, er et særligt tilbud på IA Sprog til dig, som er ny i Danmark.
Kurset retter sig mod arbejdsmarkedet og dit behov for danskkundskaber i arbejdssituationen.

Fortsæt med ordinær danskuddannelse

Efter overstået Intro-dansk kan du vælge at fortsætte på en af de ordinære danskuddannelser på sprogskolen – inden for rammen af det gratis tilbud om tre års danskuddannelse for udlændinge:
Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3.
Danskuddannelse 3 findes også som intensiv undervisning, lørdags- eller online undervisning.

Hvem kan deltage?

Hvis du er udlænding og ansat i en dansk virksomhed eller institution, hvis du er EU-grænsependler eller hvis du har virksomhed i Danmark kan du deltage i undervisningen i Intro-dansk.
Det gælder også, hvis du er studerende eller au pair.
Desuden skal du:
- være over 18 år
- være indrejst i Danmark inden for det seneste år
- have opholdstilladelse i Danmark
- have arbejdstilladelse i Danmark

Intro-dansk på IA Sprog – hvor og hvornår?

IA Sprogs undervisning i Intro-dansk og de ordinære danskuddannelser finder sted i nyindrettede lokaler på Vibevej 9-11, 2400 København NV.

Lokalerne er alle forsynet med tekniske hjælpemider som projector og computer, og der er særlige IT-lokaler til kursisterne, så de kan benytte sig af IA Sprogs eget computerbaserede undervisningssystem.

I fritiden kan kursisterne studere dansk på egen hånd ved hjælp af IA Sprogs online interaktive website.

Du kan følge Intro-danski danskundervisning på daghold eller aftenhold. Nye hold starter hver måned.

IA Sprog tilbyder også undervisning på arbejdspladsen.

Tilmeld dig et kursus i Intro-Dansk på IA Sprog eller kontakt os for mere information.