Danskundervisning for udlændinge – gratis kurser i dansk

De fleste voksne udlændinge, der har opholdstilladelse eller opholder sig lovligt i Danmark, har ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter. Den gratis danskundervisning gælder både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere.

For hovedparten af nye i Danmark gælder tilbuddet Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Når man har afsluttet Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er det muligt at fortsætte med en bredere modulbaseret danskundervisning – Danskuddannelse 1, 2 eller 3 – der skal afsluttes inden for tre år.

Flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz har ret til at starte direkte på den modulbaserede danskundervisning.

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Arbejdsmarkedsrettet dansk på IA Sprog er et særligt tilbud til dig, som er ny i Danmark. Det effektive danskkursus er begynderundervisning rettet mod arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og aupairs og har særlig fokus på praktiske situationer i hverdagen, på arbejdet eller på studiet. Tilbuddet gælder også medfølgende ægtefælle eller partner. Læs mere om Arbejdsmarkedsrettet dansk

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Kursister, der har overstået begynderkurset Arbejdsmarkedsrettet dansk, kan normalt fortsætte på de gratis danskuddannelser DU 1, 2 og 3.

Disse danskuddannelser fører frem til eksamen, der er en forudsætning for at blive optaget i det danske uddannelsessystem og for at få længerevarende opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark.
Læs om Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Kommunen skal tilbyde dig danskundervisning

Det er kommunen, hvor du bor, der har ansvaret for danskuddannelsen. Undervisningen foregår som regel på et sprogcenter. Kommunen har pligt til at orientere om Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og tre modulbaserede danskuddannelser. Kommunen skal også orientere om de forskellige sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning, der findes. Hvis du kan forsørge dig selv og ikke modtager aktiveringstilbud fra kommunen, kan du selv vælge sprogcenter. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om tilbud og betingelser

Hvis du ikke kan komme til danskundervisning

Retten til gratis danskuddannelse gælder fra det tidspunkt, hvor du får den første lektion tilbudt fra kommunen. Det betyder, at du skal starte med det samme, hvis du vil udnytte tilbuddet. Perioden bliver forlænget ved barsel og sygdom, og hvis du ikke kan kombinere arbejde og kursus. Men du skal kunne dokumentere dit fravær fra undervisningen med lægeerklæring, arbejdsgivererklæring eller lignende.


Hvis du ønsker yderligere danskundervisning og/eller vil være klar til at påbegynde en uddannelse, så læs her:

Forberedende voksenundervisning - også i dansk

Når du har afsluttet din danskuddannelse, kan du yderligere dygtiggøre dig med FVU-læsning, Forberedende Voksenuddannelse. Alle, der har et dansk CPR-nummer, har mulighed for at deltage gratis i FVU, f.eks. på IA Sprog. Læs mere om FVU-læsning.