FAQ – dansk for udlændinge på Sprogcenter IA

Find svar på spørgsmål om danskundervisning for udlændinge:

 

Hvordan melder jeg mig til danskundervisning?

Du har ret til selv at vælge et sprogcenter. Book en aftale til visitation hos en af Sprogcenter IA’s studievejledere, de sørger for at melde dig til – din hjemkommune skal dog først godkende, at du kan få danskundervisning.

 <- Tilbage til toppen af siden

 

Hvad koster det at gå til dansk?

Normalt er undervisningen gratis, hvis den er godkendt af kommunen. Hvis du ikke kan få en godkendelse af kommunen, kontakt da IA’s administration for nærmere information.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvornår starter undervisningen?

Du aftaler starttidspunkt med Sprogcenter IA’s studievejledere. Men normalt skal du ikke vente mere end en måned på at starte på kurset.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvor lang tid tager det at tage en danskuddannelse?

Det varierer, men du har ret til gratis danskundervisning inden for en tre års periode. Mange kan klare uddannelsen på kortere tid.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvordan skifter jeg til et andet hold?

Hvis du har behov at skifte hold, f.eks. på grund af dit arbejde, tal da med din lærer og eventuelt en af Sprogcenter IA’s konsulenter/studievejledere.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg skifte fra en danskuddannelse til en anden, f.eks. fra DU2 til DU3?

Det kan godt lade sig gøre, men det kræver en vurdering fra Sprogcenter IA’s studievejledere.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg selv melde mig til afsluttende eksamen i DU1, DU2, DU3 og Studieprøven – og hvad koster det?

Hvis du allerede går på en danskuddannelse, skal du ikke selv melde dig til og du skal heller ikke betale for prøven, hvis du har en henvisning fra din kommune. Hvis du ikke går på en danskuddannelse i forvejen, kan du melde dig til eksamen to gange om året, i begyndelsen af marts og september.
Find de næste eksamensdatoer her.
Hvis du er selvstuderende, skal du selv skal betale for prøven. Læs mere her.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg tage Prøve i Dansk 3, selv om jeg ikke går på danskuddannelse 3?

Ja, du kan melde dig til som selvstuderende. Se ovenfor.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvad betyder danskuddannelsen i forhold til mine muligheder for at få permanent opholdstilladelse/blive dansk statsborger?

Efter de seneste ændringer i udlændingeloven er kravet til danskuddannelse mindsket. Se yderligere detaljer på www.nyidanmark.dk.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvad er FVU og hvor kan jeg melde mig til?

FVU (Forberedende Voksenuddannelse) Læsning er et supplement til din øvrige danskundervisning og en god basis, hvis du vil i gang med en uddannelse. Du kan gå til FVU på Sprogcenter IA morgen, eftermiddag eller aften. Læs mere her.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Hvordan kan jeg få hjælp til min danskuddannelse uden for den normale undervisning?

Sprogcenter IA har i samarbejde med Københavns Røde Kors etableret en lektiecafe’ på skolen, hvor kursister og andre i nabolaget kan få hjælp til deres hjemmearbejde, til at skrive ansøgninger mm. Læs om lektiecafeen her.

<- Tilbage til toppen af siden

 

Kan jeg få danskundervisning som dansk statsborger?

Hvis du er dansk statsborger, men opvokset uden for Danmark og ikke har lært dansk, kan du blive tilmeldt en danskuddannelse. Ellers er danskuddannelserne på sprogskolerne målrettet udlændinge.