Faciliteter på IA

IA Sprog holder til på Vibevej 9-11, 2400 København NV, hvor undervisningen foregår på 1., 2., 3. sal. Desuden disponerer IA Sprog over lokaler på Blegdamsvej.

På Vibevej findes flere IT-værksteder, som kursister kan benytte inden for skolens åbningstider. Computerne er udstyret med IA’s egne IT-programmer.

På Vibevej 9, stuen, findes en kantine, hvor kursisterne kan købe drikkevarer, sandwiches, frugt mm. Kantinen er kun åben for kursister og medarbejdere på skolen.

Lektiehjælp og samtalevenner

I samarbejde med Hovedstadens Røde Kors stiller IA Sprog en række frivillige  ‘samtalevenner’ til disposition for kursisterne, der efter aftale med deres lærer kan få ekstra samtaletræning og lektiehjælp i forbindelse med undervisningen. Skolen har desuden ansat en gruppe lektiehjælpere/samtalevenner, der især assisterer aftenkursister.