Dansk på arbejdspladsen

Lær dansk med kollegerne. IA Sprog tilbyder danskundervisning for udenlandske medarbejdere på danske virksomheder. Undervisningen foregår på virksomheden i eller uden for arbejdstid. Holdene er på minimum 10 medarbejdere.

Før undervisningens start vurderer IA Erhverv kursisternes niveau og undervisningsbehov.

Danskundervisning på flere niveauer

Danskuddannelsen foregår på forskellige niveauer:

  • Arbejdsmarkedsrettet dansk – 250 timers undervisning rettet mod arbejdsmarkedet.
  • Danskuddannelse 1 er for udlændinge med ringe skolebaggrund – f.eks. analfabeter
  • Danskuddannelse 2 er for udlændinge med kort skolebaggrund
  • Danskuddannelse 3 er for udlændinge med lang skole/uddannelsesbaggrund
  • FVU-læsning er for udlændinge, der har afsluttet deres danskuddannelse og/eller vil være klar til en uddannelse
  • IA Sprog tilbyder også FVU-matematik for udlændinge, som har brug for basal matematik og/eller vil være klar til en uddannelse

Efter visitationen udarbejder IA Sprog en struktur for, hvordan de ansatte skal undervises – f.eks. hvilke ansatte, der skal undervises på samme hold, og hvor mange forskellige hold, der skal oprettes for at gøre undervisningen effektiv. En undervisningsplan giver de ansatte et klart mål for danskundervisningen fra start til slut.

Dansk i eller uden for arbejdstiden

Arbejdspladsen beslutter selv, hvornår undervisningen skal foregå:

I arbejdstiden:
Danskundervisning kan foregå i arbejdstiden. Hvis undervisningen omfatter 6 eller flere lektioner pr. uge kan arbejdsgiver/ medarbejderen opnå kompensation for evt. løntab (80% af maks. dagpenge). Ordningen kaldes SVU.
Før arbejdsstart eller efter fyraften:
Danskundervisningen kan også forgå i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden.
Ved slutningen af arbejdsdagen:
Danskundervisningen kan lægges delvis i slutningen af arbejdsdagen, delvis i fritiden.