Online faciliteter på IA Sprog

computerrum2Flere end 200 videoer, 1000 lydfiler med udtale- og lytteøvelser, 800 pdf-filer med opgaver, 800 interaktive øvelser med fokus på ordforråd og grammatik.

Som kursist på IA Sprog har man adgang til Danmarks største udvalg af online faciliteter – et omfattende bibliotek af undervisningsfilm, tekster og interaktive øvelser til sprogtræning på alle niveauer. Læs mere herunder.

Modultest og eksaminer:

Kursister på Arbejdsmarkedsrettet Dansk, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 kan supplere klasseundervisningen på IA Sprog og træne til modultest på egen hånd.

Ikke mindst kursister på IA Sprogs online-tilbud kan drage nytte af materialet. IA Sprogs træningsmateriale til modultests er udarbejdet i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings retningslinjer, og materialet dækker alle aspekter af testen: Mundtlig test, lytning, læsning og skrivning.

For kursister, som skal op til Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, er der et online bibliotek til rådighed med opgaver til brug for træning på egen hånd ved siden af undervisningen.

Sprogtræning på computer via internettet

IA Sprog har i løbet af de seneste 10 år udviklet Danmarks mest omfattende undervisningsmateriale i dansk for udlændinge, Skolegade – et system som integrerer undervisningen i klassen med træning foran computer, og gør det muligt som kursist at arbejde effektivt på egen hånd. Uanset hvilket niveau, man befinder sig på i forhold til at lære dansk, kan man finde øvelser som træner det, man har brug for.

Udtale:
IA Sprogs udtaleøvelser er udarbejdet af specialister på netop dette område. Mere end 400 lydfiler gør det muligt at arbejde specifikt med dansk udtale på egen hånd. Udtaleøvelserne udgør desuden et sammenhængende system, som kan følges helt fra begyndelsen, når man starter på at lære dansk, og op til mere avancerede niveauer.

Video:
Video er et effektivt medie, når det handler om sprogundervisning. På videoen kan man se sproget brugt af levende personer, i en bestemt situation eller kontekst, og derved optræne en mere præcis fornemmelse for hvordan ordforråd, grammmatik, udtale og kropssprog arbejder sammen, når man bruger sproget.

På IA Sprogs kursisthjemmeside ligger mere end 200 videoer:

Skolegade-systemet, 96 afsnit, som grundigt gennemarbejder dagligdagens sprog i korte, underholdende fiktionsfilm.

50 videoer af dokumentarisk tilsnit, som viser situationer fra en dansk arbejdsplads, med det særlige sprog, som bruges i arbejdslivet.

80 videoer (på engelsk), hvor en lærer gennemgår essentielle fokuspunkter i dansk grammatik.

Interaktive øvelser:
De interaktive øvelser giver mulighed for at indarbejde dansk ordforråd og grammatik og opnå stor rutine i at bruge sproget korrekt.

Øvelserne udføres på egen hånd, men kan printes og evalueres i samarbejde med en lærer.

Multiple Choice:
Multiple Choice-øvelser bruges til at træne lytning og forståelse. Først ser man en videosekvens, eller hører en samtale, som der er en række spørgsmål til. Ud af 3 eller 4 mulige svar, skal man afkrydse det rigtige.

Frisvar:
Frisvar-øvelser bruges, som Multiple Choice, til at træne lytning og forståelse, men her i kombination med aktiv sprogproduktion og skrivning. Man hører eller ser en sekvens, og skriver et fuldt svar på et givent spørgsmål. Da der normalt findes mange mulige korrekte svar til hver enkelt spørgsmål, rettes ikke som rigtigt/forkert. I stedet vises et eller flere af de mulige svar, og man kan så sammenligne med sit eget svar og evaluere besvarelsen selv, eller i samarbejde med en lærer.

Build Up:
Build Up-øvelser træner den grammatiske kompetence, som handler om at kende danske sætningers struktur. Man får et antal ord i vilkårlig rækkefølge – opgaven er at sætte ordene i korrekt orden, så de udgør en naturlig dansk sætning.

Cloze:
Cloze-øvelser træner både forståelsesmæssige og grammatiske kompetencer. Man skal udfylde de ord, der mangler i en tekst med “huller”.

Indsætning:
Indsætning træner forskellige aspekter af grammatisk kompetence. Hver øvelse har sin særlige fokus, f.eks. præpositioner, verbets tider, bestemt/ubestemt etc.

Diktat:
Diktaten træner lytning og retsskrivning.

Læs mere om IT på IA Sprog

Læs mere om IT-udviklingen på Sprogcenter IA her.