Gratis kurser i dansk for skandinaver på Sprogcenter IA

Kurser i dansk for svenskere, nordmænd, finner og islændingeDe vigtige forskelle. Sprogcenter IA har på Danskuddannelse 3 særlige danskkurser for skandinaver i Danmark, som:
▪ Er svenske eller norske statsborgere
▪ Bor og studerer/arbejder i København
▪ Har et dansk CPR-nummer
▪ Har begrænset tid

Kurserne omhandler udtale, ordforråd og grammatik og tager udgangspunkt i to specialproducerede grammatik- og udtalekompendier, der fokuserer på forskellene mellem dansk og svensk og mellem dansk og norsk. Alle materialerne udleveres gratis på kurset.

I klassen gennemgår kursisterne:
▪ Hverdagsdansk: Hvad siger man på hospitalet, i butikken, i banken osv.
▪ Træning i læse- og lytteforståelse
▪ Opgaver i skriftlig fremstilling (opslag, breve og essays)

 

Mere information og tilmelding på skandi@iasprog.dk
eller på 3888 3233