Danskuddannelse 3 på Sprogcenter IA

Danskuddannelse 3 på Sprogcenter IADanskuddannelse 3 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang / lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og som kan gå forholdsvis hurtigt frem i indlæringen af dansk.

Tempo og højt niveau

Tempo og niveau er derfor noget højere end på Danskuddannelse 2;  på Danskuddannelse 3 lærer kursisterne et dansk, der gør dem i stand til at perspektivere problemstillinger, inddrage kulturel, historisk og samfundsmæssig viden og argumentere for egne synspunkter.

På IA Sprog foregår undervisningen både dag og aften:

  • Morgenhold: 8.30-12.00
  • Eftermiddagshold: 12.15-15.45
  • Tidlige aftenhold: 16:15-18.45
  • Sene aftenhold: 19:00-21:30
  • Desuden har aftenhold mulighed for computerværksted: 17:15-20:15

Undervisningen er en kombination af værkstedsarbejde og undervisning i klassen, og IT er et vigtigt redskab i den individualiserede og fleksible danskundervisning.

Holdundervisningen og den IT-baserede undervisning bygger på Skolegade-systemet, som består af film, bøger, IT-øvelser og udtalemateriale.

IT et vigtigt redskab

IT-programmerne har flere sværhedsgrader, sådan at kursisterne kan arbejde i deres eget tempo. På skolens IT-værksted kan kursisten derfor koncentrere sig om sprogforståelse og skriftligt arbejde, mens holdundervisningen fokuserer mere på de mundtlige færdigheder.

IA Sprog har flere tilbud
på Danskuddannelse 3:

➔ Danskuddannelse 3 – dag og aften
➔ Online dansk
➔ Intensiv dansk
➔ Kombi-dansk med lørdagsundervisning
➔ Dansk for skandinaver
➔ Studieprøven

FAKTA om Danskuddannelse 3:
Danskundervisning på IA Sprog sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Formålet med Danskuddannelse 3 er at give kursisterne en relevant kompetence i dansk, så de eksempelvis kan gennemføre en videregående uddannelse.

Voksne udlændinge, der har opholdstilladelse eller opholder sig lovligt i Danmark, har ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter.

Flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz kan starte direkte på en af de tre modulbaserede danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

For de fleste nye i Danmark gælder tilbuddet i første omgang timers Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som er 250 timers begynderundervisning rettet mod arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og aupairs.

Når man har afsluttet Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er det muligt at fortsætte med en bredere modulbaseret danskundervisning på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.
Uddannelsen skal afsluttes inden for tre år.