Dansk for polsktalende

Skræddersyet. Kursister, som taler polsk, har på IA Sprog mulighed for et danskkursus, skræddersyet specielt til dem.

Kurset er tilrettelagt som undervisning i Arbejdsmarkedsrettet Dansk med særlig fokus på praktiske situationer i hverdagen, på arbejdet eller på studiet.
Kurset består af op til 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb af 50 timer. Undervisningen finder sted i løbet af en periode på op til 18 måneder.

Undervisningen varetages af en polsk lærer.

Undervisningsforløbet er intensivt og giver solid, grundlæggende forståelse for det danske sprog.

Der er veludstyrede klasseværelser, computerrum og kantine. Skolen stiller gratis undervisningsmateriale samt ordbøger til rådighed.

Pt. bliver kursisterne undervist på eftermiddags- og aftenhold. Hvis der er nok interesserede, er der mulighed for morgen- eller formiddagshold (minimum 10 personer).

Kontakt kursets lærer og kursuskoordinator,  Zofia Poulsen, på tlf. 4084 2608, for yderligere information og for at blive skrevet op.