Danskuddannelse 2 på Sprogcenter IA

Danskuddannelse 2 på Sprogcenter IADanskuddannelse 2 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som normalt har en kortere uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Kursisterne lærer at forstå, tale og læse dansk, så de kan klare sig i hverdagen og på arbejdspladsen. Undervisningen på Danskuddannelse 2 lægger vægt på lytning og tale. Kursisterne lærer også at skrive enkle tekster.

Dansk til arbejde og uddannelse

På IA Sprog arbejder kursisterne med en blanding af værkstedsarbejde og holdundervisning på sprogcentret. Undervisningen tager udgangspunkt i medborgerskab, arbejde og uddannelse og indeholder ud over holdundervisningen også individuel vejledning på baggrund af kursisternes ønsker og planer.
Ia Sprog tilbyder undervisning i dansk på tidspunkter, der kan indpasses i de fleste hverdag:

  • Morgenhold: 8.30-12.00
  • Eftermiddagshold: 12.15-15.45
  • Tidlige aftenhold: 16:15-18.45
  • Sene aftenhold: 19:00-21:30
  • Desuden har aftenhold mulighed for computerværksted: 17:15-20:15

Individuel danskundervisning

Undervisningsforløbet planlægges i samråd med hver enkelt kursist – det sikrer  en fleksibel og individuel sprogindlæring. Undervisningen benytter faste bogsystemer i starten af forløbet og går derefter over til at være tematisk opbygget. Holdundervisning veksler med værksteder, hvor kursisterne arbejder videre med temaer fra klasseundervisningen.

Danskundervisning giver adgang

Danskuddannelse 2 afsluttes med den statskontrollerede Prøve i Dansk 2, som giver mulighed for at søge permanent opholdstilladelse. Prøven giver også adgang til at opkvalificere sig gennem Forberedende Voksenundervisning - FVU-læsning – og på VUC, hvis kursisten ønsker at tage en faglig uddannelse.

Ud over standardudgaven af Danskuddannelse 2: Danskuddannelse 2 dag og aften, har IA Sprog følgende tilbud under Danskuddannelse 2:
➔ Dansk for polsktalende
➔ Dansk på kvindehold

FAKTA om Danskuddannelse 2:
Formålet med Danskuddannelse 2 er, at kursisterne skal kunne få job og fungere aktivt som borgere i det danske samfund. Undervisningen skal også kunne kvalificere kursisten til at deltage i kompetencegivende kurser eller erhvervsuddannelser.

Danskundervisning på IA Sprog sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Voksne udlændinge, der har opholdstilladelse eller opholder sig lovligt i Danmark, har ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter.

Flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz kan starte direkte på en af de tre modulbaserede danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

For hovedparten gælder tilbuddet 250 timers Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning, som er begynderundervisning rettet mod arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og aupairs.

Når man har afsluttet Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning, er det muligt at fortsætte med en bredere modulbaseret danskundervisning på Danskuddannekse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3.
Uddannelsen skal afsluttes inden for tre år