Lektiecafé på Sprogcenter IA

Et ekstra tilbud. Som sprogcenter har IA Sprog etableret en lektiecafé i samarbejde med Hovedstadens Røde Kors. Lektiecaféen er et tilbud ud over den normale undervisning, hvor både kursister og beboere i nærmiljøet kan få hjælp til at:

 

▪ Læse breve
▪ Skrive breve, ansøgninger og opgaver
▪ Udvide deres netværk
▪ Tale med frivillige, som har dansk som modersmål

Lektiecaféen er et uformelt miljø, hvor brugerne bliver støttet i deres sprogtilegnelse. Der er både mulighed for arbejde alene og sammen med en lektiehjælper.

Lektiecaféen er åben tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 – ca. 13.30.