Danskuddannelse 1 på Sprogcenter IA

Undervisning på Danskuddannelse 1Danskuddannelse 1 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som ikke har gået i skole, som har få års skolebaggrund eller som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

Kursister med mange baggrunde

IA Sprogs Danskuddannelse 1 tilbyder danskuddannelse til kursister med mange forskellige baggrunde: Nogle kan læse, andre har lært at læse ved hjælp af et andet alfabet end det latinske. Nogle taler dansk, mens andre ikke har forudgående danskkundskaber.

Fokus på hverdags-dansk

Undervisningen fokuserer især på mundtlig dansk, så kursisterne kan klare sig i almindelige hverdagssituationer. Kursisterne lærer også at læse og skrive enkle tekster på dansk, og de får viden om det nære samfund og arbejdsmarkedet.

Fleksibel og individuel undervisning

Undervisningen er tilrettelagt meget fleksibelt, så den enkelte kursist får netop den undervisning, som passer til ham eller hende:

▪ Kursisterne arbejder sammen på tværs af den gængse modulplacering
▪ Kursisterne får tilbud om aktiviteter, som passer til deres individuelle sproglige niveau
▪ Lærerne arbejder sammen på tværs af holdinddeling for at sikre, at kursisterne får den optimale undervisning

Undervisning dag og aften

Undervisningen foregår morgen, eftermiddag eller aften:
Morgen: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: 8.30 – 11.05. Fredag: 9.00 – 11.35
Eftermiddag: Mandag: 11.45-14.15. Tirsdag, onsdag, torsdag: 11.45-15.05.
Aften: Mandag og onsdag: 16.45 – 19.50

FAKTA om Danskuddannelse 1:
Danskundervisning på IA Sprog sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Formålet med Danskuddannelse 1 er, at kursisterne skal kunne varetage et ufaglært job og virke aktivt som borgere i Danmark. Bestået prøve i Danskuddannelse 1 eller prøve på et tilsvarende eller højere niveau er en forudsætning for at kunne søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Voksne udlændinge, der har opholdstilladelse eller opholder sig lovligt i Danmark, har ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter.

Flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz kan starte direkte på en af de tre modulbaserede danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

For de fleste gælder tilbuddet om gratis danskundervisning i første omgang 250 timers Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som er begynderundervisning rettet mod arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og aupairs.

Når man har afsluttet Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er det muligt at fortsætte med en bredere modulbaseret danskundervisning på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3.
Uddannelsen skal afsluttes inden for tre år.