Danskuddannelse 1, 2 og 3

DU2-1Kursister, der har overstået begynderkurset Arbejdsmarkedsrettet dansk, kan normalt fortsætte på de gratis danskuddannelser DU 1, 2 og 3.

Disse danskuddannelser fører frem til eksamen, der er en forudsætning for at blive optaget i det danske uddannelsessystem og for at få længerevarende opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark.

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som har få års skolebaggrund eller som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

Formålet med Danskuddannelse 1 er, at kursisterne skal kunne varetage et ufaglært job og virke aktivt som borgere i Danmark. Bestået prøve i Danskuddannelse 1 eller prøve på et tilsvarende eller højere niveau er en forudsætning for at kunne søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.
Læs mere om Danskuddannelse 1 på IA Sprog.

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som normalt har en kortere uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Formålet med Danskuddannelse 2
 er, at kursisterne skal kunne få job og fungere aktivt som borgere i det danske samfund. Undervisningen skal også kvalificere kursisten til at deltage i kompetencegivende kurser eller erhvervsuddannelser. Bestået prøve i Danskuddannelse 2 giver ret til at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark eller statsborgerskab.
Læs mere om Danskuddannelse 2 på IA Sprog

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse 3 på IA Sprog er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang / lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og som kan gå forholdsvis hurtigt frem i indlæringen af dansk.

Formålet med Danskuddannelse 3 er at give kursisterne en relevant kompetence i dansk, så de eksempelvis kan gennemføre en videregående uddannelse.
Læs mere om Danskuddannelse 3 på IA Sprog

Andre Danskuddannelse 3-tilbud

Danskuddannelse 3 på IA Sprog har også intensivkurser, onlineundervisning, dansk for skandinaver og kombi-dansk med selvstudie og kun med undervisning om lørdagen. Det er også muligt at tage Studieprøven på IA Sprog.

Danskundervisning online
Intensive danskkurser
Danskundervisning om lørdagen
Dansk for skandinaver
Studieprøven – overbygning på Danskuddannelse 3


Andre dansk-tilbud på IA Sprog er f.eks. Arbejdsmarkedsrettet dansk, der fokuserer på arbejdsrelateret dansk, samt Forberedende Voksenundervisning, FVU-læsning og FVU-matematik.

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Forberedende Voksenundervisning


Kontakt os og hør mere om vores mange danskkurser