Danskuddannelser og andre kurser i dansk på Sprogcenter IA – oversigt


Læs nærmere om IA Sprogs forskellige tilbud og kurser i dansk
TILMELD DIG HER

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Dansk for nytilkomne  - et tilbud til alle nye udlændinge i Danmark med fokus på dansk i arbejdslivet. Det effektive danskkursus  har særlig fokus på praktiske situationer i hverdagen, på arbejdet eller på studiet. Tilbuddet gælder også medfølgende ægtefælle eller partner. Læs mere om Arbejdsmarkedsrettet dansk
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 1

Fleksibel danskuddannelse for kursister, der ikke kan læse det latinske alfabet, som har kort skolegang eller som er analfabeter. Læs mere om Danskuddannelse 1
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 1 - Dansk på kvindehold

Et Danskuddannelse 1 og 2-tilbud udelukkende for kvinder med ingen eller få års skolegang bag sig. Læs mere om IA Sprogs kvindehold
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse for kursister med en kortere skole- og uddannelsesbaggrund. På Danskuddannelse 2 veksler holdundervisning med værksteder, og undervisningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kursist. Undervisningen tager udgangspunkt i medborgerskab, arbejde og uddannelse. Læs mere om Danskuddannelse 2
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 2 - Dansk for polsktalende

Skræddersyet danskkursus til polsktalende kursister. Polsk lærer varetager undervisningen. Læs mere om IA Sprog’s  danskkursus for polsktalende kursister.
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 2 - Dansk på kvindehold

Et Danskuddannelse 1 og 2-tilbud udelukkende for kvinder med ingen eller få års skolegang bag sig. Læs mere om IA Sprogs tilbud om dansk på kvindehold
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse fortrinsvis for kursister med en mellemlang eller videregående uddannelse fra hjemlandet. På Danskuddannelse 3 er IT et vigtigt redskab i den individualiserede og fleksible undervisning. Kursisterne arbejder med IA Sprogs eget Skolegade-system, der bygger på film, bøger og e-learning.
IA Sprogs standard Danskuddannelse 3 på daghold og aftenhold kan kursisterne i normalt tempo fordybe sig i de discipliner, der er nødvendige for at kunne gennemføre uddannelsen. Læs mere om Danskuddannelse 3
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 3 - Intensivt kursus

IA Sprogs intensive kurser henvender sig til dem, som ønsker at udvikle deres danskevner hurtigt. Der stilles store krav til kursisterne, da det skal være muligt at bestå et modul på otte uger. Læs mere om Intensiv danskundervisning
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 3 - Kombi-dansk med lørdagsundervisning

Undervisningen er for kursister, der har for travlt med arbejde eller studier til at komme til den almindelige dag- eller aftenundervisning. Undervisningen er en kombination af holdundervisning og fjernundervisning. Læs mere om Kombi-dansk med lørdagsundervisning
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 3 - Dansk online

Online danskundervisning er et tilbud til kursister, som ikke har mulighed for at komme til holdundervisning. En stor del af kurset er selvstudie, og der er krav om, at et modul skal bestås efter maksimalt 12 online-sessioner. Læs mere om Undervisning i dansk online
Tilmeld dig her

Danskuddannelse 3 - Dansk for skandinaver

Særligt danskkursus for skandinaver i Danmark. Undervisningen fokuserer på forskellene i grammatik og udtale mellem dansk og svensk og mellem dansk og norsk. Læs mere om Dansk for norsk- og svensktalende
Tilmeld dig her

Studieprøven

IA Sprog tilbyder undervisning til Studieprøven for kursister, der vil søge optagelse på videregående uddannelser eller vil fortsætte med at forbedre deres danske efter Prøve i Dansk 3. Læs mere om Studieprøven
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - Copenhagen Business School

Crashkursus og gratis danskkurser for udenlandske studerende og ansatte på Copenhagen Business School. Læs mere om Dansk på CBS
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - IT-Universitetet

Udenlandske studerende og medarbejdere på ITU og på IVA i København kan gratis deltage i danskundervisning, arrangeret i samarbejde med IA Sprog. Læs mere om Dansk på IT-Universitetet
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Som international studerende på DKDM har man flere muligheder for at lære dansk med et IA-kursus. Læs mere om Dansk på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - Metropol

Internationale studerende på Metropol i København tilbydes gratis danskkurser, på begynderniveau og som ‘Hospitalsdansk’ og som Dansk for skandinaver. Læs mere om Dansk på Metropol
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - Aalborg Universitet-København

Internationale studerende og ansatte på Aalborg Universitet i København kan gratis deltage i IA Sprogs danskkurser på AAU København Campus. Undervisningen foregår som klasseundervisning og e-learning. Læs mere om Dansk på Aalborg Universitet-København
Tilmeld dig her

Dansk på studiet - Det Kongelige Danske Kunstakademi

Internationale studerende og ansatte på kan deltage i gratis danskkurser udbudt af IA Sprog. Læs mere om Dansk på Det Kongelige Danske Kunstakademi
Tilmeld dig her

Erhvervstilbud - Dansk for udenlandske medarbejdere

IA Sprog tilbyder skræddersyet danskundervisning til private virksomheder og offentlige institutioner. E-learning er en del af studiet, så kursisterne kan modtage undervisning uafhængigt af tid og sted. Læs mere om Dansk for udenlandske medarbejdere
Tilmeld dig her

Erhvervstilbud - Dansk på arbejdspladsen

Danskundervisning for udenlandske medarbejdere på danske virksomheder. Undervisningen foregår på virksomheden i eller uden for arbejdstid. Læs mere om Dansk på arbejdspladsen
Tilmeld dig her

Forberedende Voksenundervisning - læsning og matematik

FVU-læsning er et gratis tilbud til voksne, som gerne vil være bedre til at læse og skrive dansk. FVU tilbyder også undervisningen i matematik. Undervisningen foregår sideløbende med undervisningen i Danskuddannelserne eller efter afsluttet danskuddannelse. Læs mere om Forberedende Voksenundervisning

IA Sprogs lektiecafé

Et tilbud ud over den almindelige undervisning, hvor kursister og beboere i området kan for hjælp til at skrive ansøgninger, breve og opgaver, læse breve og jobannoncer etc. Læs mere om IA Sprogs lektiecafe

TILMELD DIG HER

Find IA Sprog i København