Dansk på Det Kgl. Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering

DesignskolenFå ekstra udbytte af din tid i Danmark – lær dansk! Har du et dansk CPR-nummer, kan du som studerende/ansat på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KDAK) få gratis undervisning i dansk.

IA Sprog starter et nyt hold i ‘Introdansk’ (Arbejdsmarkedsrettet dansk) hvert semester – september/februar – med erfarne undervisere fra sprogcentret.

IA Sprog tilbyder nye danskkurser på KDAK i efteråret 2015.

Om IA Sprogs danskkurser på KDAK

I løbet af kurset får du kompetencer i basal kommunikation på dansk. Så hvis du har planer om at søge job i Danmark – eller blot ønsker at snakke med dine danske venner – er IA Sprogs danskundervisning noget for dig.

Danskundervisningen foregår på KDAK onsdag eftermiddage. Det vil derfor være nemt at tilpasse danskkurset i den øvrige undervisning.

Undervisningsmaterialet er et miks af bøger og digitale værktøjer. Kursisterne har online-adgang til undervisningsfilm, øvelser, udtalemateriale og testmateriale. Opbygningen af kurserne følger de mål og den struktur, der er fastlagt i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Mere information/tilmelding

For yderligere information kontakt kadk@iasprog.dk

Tilmeld dig et danskkursus på KADK