Dansk på CBS med IA Sprog

Det er sjovt og en fordel at kommunikere på dansk. Derfor deltager et stort antal udenlandske studerende og universitetsansatte på Copenhagen Business School hvert år i IA Sprog’s danskkurser.

IA Sprog tilbyder nye danskkurser på CBS i efteråret 2016.

IA's crash course i dansk

Crash Course i dansk er et ugekursus i basisdansk for nystartede CBS-studerende i starten af hvert forårs- og efterårs-semester. Undervisningsmaterialet er udviklet af IA Sprog og underviserne er erfarne sproglærere fra sprogcentret.

Kurset finder sted på CBS Campus efter særlig aftale mellem CBS og IA Sprog og hører derfor ikke ind under de officielle regler for undervisning af voksne udlændinge.

Efter crash course: Mere gratis dansk på CBS

Får man smag på mere, og har man et dansk CPR-nummer, kan man som studerende/ansat på CBS deltage i de gratis, almindelige kurser i Arbejdsmarkedsrettet dansk samt Danskuddannelse 3 modul 1-5, der også foregår på CBS Campus. Opbygningen af kurserne følger de mål og den struktur, der er beskrevet i lov om danskuddannelse. Undervisningsmaterialet er et mix af bøger og IT-værktøjer, og kursisterne har online-adgang til undervisningsfilm, øvelser, udtalemateriale og testmateriale. Læs mere her.

Mere information/tilmelding

Tilmeld dig et danskkursus her 

For yderligere information kan man kontakte cbs@iasprog.dk