Dansk på Aalborg Universitet/København

AAU-2Få mere ud af dit ophold i Danmark! Internationale studerende og ansatte på Aalborg Universitet i København kan gratis deltage i IA Sprogs danskkurser på AAU København Campus.

IA Sprog tilbyder nye danskkurser på AAU-CPH i efteråret 2016.

 

Om IA Sprogs danskkurser på AAU/Kbh

IA Sprogs danskkurser består af:
Klasseundervisning en gang om ugen med fokus på mundtlig kommunikation og grammatik.
E-learning og online-adgang til Danmarks største sammenhængende online-materiale, som gør det muligt at supplere klasseundervisningen når, hvor og i det tempo, kursisten ønsker det.

Hvem kan deltage?

Optagelsesbetingelser:
Du skal have et dansk CPR-nummer, da kurset finansieres af de danske myndigheder.
Du må ikke have tilmeldt sig et andet gratis danskkursus samtidig med kurset på IA Sprog/ITU.

Mere information/tilmelding

Registreringen sker efter ‘først til mølle’-princippet.
For yderligere information kontakt aau-cph@iasprog.dk