Dansk på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium/Rytmisk Musikkonservatorium

Spil dansk: Det nye liv i Danmark bliver lettere, hvis man lærer sproget.

Hvis man overvejer at arbejde i Danmark efter sin færdiguddannelse, vil det værd særlig vigtigt at lære dansk.

Som international studerende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium/Rytmisk Musikkonservatorium har man muligheden for at følge IA Sprogs danskkurser på DKDM.

Tilmeld dig IA Sprogs kurser i dansk efteråret 2015 for internationale studerende på DKDM og internationale studerende på RMC. Kurserne finder sted på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Om IA's danskkurser på DKDM

IA Sprogs undervisning er gratis for internationale studerende – inklusive undervisningsmateriale. Undervisningen opfylder lovgivningens krav om danskuddannelse for udlændinge

IA Sprogs danskundervisning på DKDM er tilrettelagt for musikere og deres behov for danskundervisning – og kombinerer to vigtige elementer:

Klasseundervisning to gange ugentligt a tre lektioner. Fokus ligger på mundtlig kommunikation, udtale, grammatik foruden ordforråd, der også omfatter musikalske udtryk.
Online adgang til et password beskyttet website med Danmarks største internet-platform inden for danskundervisning. Den gør det muligt at supplere klasseundervisningen hvor og hvornår kursisten ønsker det.

Hvem kan deltage?

Du skal have et dansk CPR-nummer før kursusstart. Et CPR-nummer er en forudsætning, da undervisningen er offentligt finansieret.

Du må ikke være tilmeldt et andet gratis danskkursus samtidig med, at du er tilmeldt IA Sprog’s kursus.

Mere information/tilmelding

For tilmelding og mere information, kontakt venligst kursuskoordinator: sabine@iasprog.dk