Arbejdsmarkedsrettet dansk

arkaeologerArbejdsmarkedsrettet dansk
på IA Sprog
 - et særligt tilbud til dig, som er ny i Danmark.

Arbejdsmarkedsrettet dansk er et effektivt kursus  i dansk med særlig fokus på praktiske situationer i hverdagen, på arbejdet eller på studiet. Tilbuddet gælder også medfølgende ægtefælle eller partner. 

Hvem kan deltage i Arbejdsmarkedsrettet dansk?

Hvis du er udlænding og ansat i en dansk virksomhed eller institution, hvis du er EU-grænsependler eller hvis du har virksomhed i Danmark kan du deltage i undervisningen i Arbejdsmarkedsrettet dansk. Det gælder også, hvis du er studerende eller au pair.
Desuden skal du:
- være over 18 år
- have opholdstilladelse i Danmark
- have arbejdstilladelse i Danmark

Hvad er Arbejdmarkedsrettet dansk?

Kurset består af op til 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb af 50 timer. Undervisningen finder sted i løbet af en periode på op til 18 måneder.

Foruden de basale færdigheder i mundtlig og skriftlig dansk, omfatter IA Sprogs undervisning i Arbejdsmarkedsrettet dansk også de færdigheder, ordforråd og viden, du har brug for på dit arbejde og i din uddannelse. Undervisningen er emnebaseret, hvilket gør det muligt at tage udgangspunkt i din aktuelle arbejds- eller uddannelsessituation.

Særlige tilbud

IA Sprogs materialer til Arbejdsmarkedsrettet dansk omfatter bl.a. også nye, særlige tilbud til forskellige sproggrupper, f.eks. norsk- og svensktalende.

 

IT-understøttet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på IA Sprog omfatter også  IT-værkstedsundervisning, hvor kursisterne på egen hånd kan arbejde med interaktive opgaver. I fritiden kan kursisterne desuden studere dansk på egen hånd ved hjælp af IA Sprogs online interaktive website.

Hvad er niveauet?

Kursisterne kan starte på flere niveauer. IA Sprogs vejledere hjælpere dig med den rigtige indplacering.
Når du har afsluttet dit kursus i Arbejdsmarkedsrettet dansk, har du normalt opnået sprogfærdigheder, der svarer til B1-niveau på den fælles europæiske skala CEFR (Common European Framework of Reference), dvs. et sprogligt mellemniveau.

Det er muligt at tage en modultest efter afsluttet uddannelse.

Fortsæt med danskuddannelse 1, 2 eller 3

Efter overstået kursus i Arbejdsmarkedsrettet dansk kan du vælge at fortsætte på en af de ordinære danskuddannelser på IA Sprog –  et gratis tilbud, der omfatter tre års danskuddannelse for udlændinge, og hvor du kan lære dansk på et højere niveau og tage en afsluttende danskprøve, Prøve i Dansk 2 og 3 samt Studieprøven.Læs om:

Danskuddannelse 2
➔ Danskuddannelse 3
➔ Studieprøven

Danskuddannelse 3 findes også som:
 Intensiv danskundervisning
➔ Online danskundervisning
➔ Danskundervisning om lørdagen
➔ Dansk for norsk- og svensktalende

Arbejdsmarkedsrettet dansk på IA Sprog - Hvor og hvornår?

IA Sprogs undervisning i Arbejdsmarkedsrettet dansk  finder sted i nyindrettede lokaler på Vibevej 9-11, 2400 København NV.

Lokalerne er alle forsynet med tekniske hjælpemider som projektor og computer, og der er særlige IT-lokaler til kursisterne, så de kan benytte sig af IA Sprogs eget computerbaserede undervisningssystem.

Hver måned starter nye hold i Arbejdsmarkedsrettet dansk på IA Sprog – både som dagundervisning og aftenundervisning:

 • Morgenhold: 8.30-12.00
 • Eftermiddagshold: 12.15-15.45
 • Tidlige aftenhold: 16:15-18.45
 • Sene aftenhold: 19:00-21:30
 • Lørdagshold 9.15-13.40
 • Desuden har aftenhold mulighed for computerværksted: 17:15-20:15
 • Du kan også lære dansk online med IA Sprog

IA Sprog tilbyder også undervisning på arbejdspladsen.

Arbejdsmarkedsrettet dansk som online undervisning

Du kan også lære dansk online med IA Sprog. Du får:

 • Gratis undervisning i dansk sprog med fokus på dansk på arbejde og uddannelse
 • En eksklusiv ugentlig Skype session a 45-60 minutter (1-2 personer) med egen lærer
 • Mulighed for to gange ugentlig monitoreret sproglig online træning
 • Adgang til Danmarks største sammenhængende digitale online materiale
 • Hurtig progression. Nybegyndere kan nå modul 3 (niveau A2 i CEFR) på fire måneder

Vi forventer:

 • selvstændig arbejdsstil
 • mulighed for at træne mundtligt dansk i hverdagen
 • godt grammatisk kendskab
 • godt engelsk kundskab
 • 1-2 timers dagligt hjemmearbejde

Tilmeld dig et kursus i Arbejdsmarkedsrettet dansk på IA Sprog eller kontakt os for mere information.